top of page
Stian_buildings_near_the_wharf_city_high_resolution_high_detail_64df957c-a306-42a2-8db2-82

Eierskifterapport

etter ny avhendingslov 01.jan.2022

e100.png

Eierskifterapport er tilstandsrapporten med faglig rammeverk som benyttes ved boligsalg i Norge. Rapporten er enkel, men likevel en grundig tilstandsrapport som tar utgangspunkt i avhendingsloven og gjeldende forskrifter. 

I og med at det kun er fagfolk som kan utføre denne rapporten vil den mest sannsynlig fremstå som den grundigste og tryggeste rapporten i markedet. 

Rapportene leveres kun av takstmenn tilknyttet BMTF 

 

Hva vurderes i Eierskifterapporten:

I denne rapporten er det syv hovedpunkter som vurderes, og i tillegg kontrolleres eventuelle lovlighetsmangler ved boligen. 

Vanligvis vurderes:

  • Rom under terreng

  • Krypkjeller

  • Våtrom (inkl. vaskerom)

  • Konstruksjon

  • Loft

  • Tak

  • Drenering (+ tilstøtende terreng)

Etter ny avhendingslov, gjeldende fra 01.januar 2022 skal takstmann også gjøre en visuell vurdering av det elektriske anlegget og VVS-anlegget i boligen. Siden en takstmann ikke har kompetanse til videre vurderinger av el.anlegg anbefaler vi på generelt grunnlag at en elektroinstallatør foretar en kontroll av anlegget ved eierskifte.

Vi er behjelpelige med bestilling av dette.

Tilstandsgrader (TG)

I rapporten settes det tilstandsgrader på de ulike punktene ut ifra tilstand på objektet. En slik tilstandsgrad tar ofte utgangspunkt i alder, slitasje, skader osv.

Hvis en bolig har fått TG 2 og spesielt TG 3 bør en eventuell kjøper være på vakt. Dette kan bety at det er vesentlige til alvorlige avvik og mangler i eller på boligen. Noe som kan bety at boligen har behov for utbedringer innen en relativt kort tidsperiode. 

En ting som er verdt å vite er at takstmann ikke er en beskyttet tittel i Norge.

Det er derfor viktig å benytte seg av en fagperson som har lang erfaring fra bransjen til slike rapporter.

 

Velger du å bruke en takstmann fra BMTF er du garantert at Eierskifterapporten er utført av en fagmann!
Vi stiller med fagmann-garanti!

 

 

 

bottom of page