top of page
Stian_buildings_near_the_wharf_city_high_resolution_high_detail_5ab6ffad-5da3-47f1-9b8d-0a

rådgivning

Smarte valg gjør godt for både lommebok og miljø!


Energirådgivning Bolig

Er du usikker på hvilke energitiltak du kan gjøre på din bolig? Det er noe vi kan hjelpe deg med!

Vi tilbyr rådgivning for å kartlegge tilstanden på boligen, energimerke boligen og utarbeide en plan med tiltak som vil redusere energibruken i din bolig. Med en slik plan blir det enklere å se hva som er de lønnsomme tiltakene. 

Vi er kvalifisert Energirådgiver og er oppført i rådgiverregisteret hos Enova. Noe som kvalifiserer til å få støtte fra Enova til dette tiltaket.

Les mer om energirådgivning på Enova.no

TEK-Sjekk

Ta kontakt med oss

Energimerking yrkesbygg

Ta kontakt med oss

bottom of page