top of page
Stian_buildings_near_the_wharf_city_high_resolution_high_detail_5ab6ffad-5da3-47f1-9b8d-0a

Energirådgivning

Smarte valg gjør godt for både lommebok og miljø!

 

Bokon er en bedrift som er opptatt av miljø, bærekraft og fremtidsrettede løsninger,

men med høyt fokus på løsninger som er tilpasset ditt prosjekt 


Energirådgivning Bolig

Er du usikker på hvilke energitiltak du kan gjøre på din bolig? Det er noe vi kan hjelpe deg med!

Vi tilbyr rådgivning for å kartlegge tilstanden på boligen, energimerke boligen og utarbeide en plan med tiltak som vil redusere energibruken i din bolig. Med en slik plan blir det enklere å se hva som er de lønnsomme tiltakene.

Vi er kvalifisert Energirådgiver og er oppført i rådgiverregisteret hos Enova. Noe som kvalifiserer til å få støtte fra Enova også til selve energirådgivningen vi leverer.

Les mer om energirådgivning på Enova.no

Energimerking yrkesbygg

Energimerking er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut et yrkesbygg.

For yrkesbygg som er større enn 1000 kvm skal det foreligge en oppdatert energiattest til enhver tid. 

Ved markedsføring av bygningen gjennom eiendomsmegler eller lignende, skal energimerket for bygningen oppgis og kjøper/leietaker har rett til å få se energiattesten.

Energimerket angir bygningens energiytelse og standard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygningen bruker bygningen.

Bokon utfører energimerking av yrkesbygg og vi bruker "bransjestandarden" Simien. 
Simien bygger p.d.d på NS3031:2014, men vil ved årsskifte basere seg den oppdaterte utgaven av NS3031. Programmet evaluerer mot TEK17, standardene for passivhus og beregner energimerke.

Bygningsfysisk prosjektering og rådgivning - RIByfy

Vi tilbyr også bygningsfysisk rådgivning til kunder som ønsker å bygge, rehabilitere eller forbedre sine boliger og yrkesbygg. Bygningsfysikk handler om hvordan bygg påvirker og påvirkes av klima, energi, luft, fukt, lyd og brann. Vår rådgiver har kompetanse og erfaring innen disse områdene, og kan hjelpe kunder med å finne optimale løsninger som ivaretar både funksjonalitet, komfort, sikkerhet og miljø.

 

Fra start til slutt - Vi kan bistå ved  forprosjektering, prosjektering, utførelse, kontroll og dokumentasjon av bygningsfysiske tiltak. Vi har utstyr og verktøy for å utføre målinger, analyser og simuleringer av bygningsfysiske forhold.

TEK-Sjekk

Ta kontakt med oss

bottom of page