top of page
Stian_buildings_near_the_wharf_city_high_resolution_high_detail_cac72aeb-a4f2-438a-a34d-62

Reklamasjonstakst

Noen ganger oppstår det dessverre problemer etter kjøp av en bolig. I noen tilfeller kan selger ha holdt tilbake vesentlig informasjon eller ikke vært klar over avvik, feil eller mangler angående boligens tilstand som du som kjøper finner etter overtakelse. 
 

Typiske feil, avvik eller mangler: 

  • Mugg, sopp og råteskader

  • Fukt- og vannskader

  • Skadedyr eller insekter

  • Arealavvik

  • Feil eller problemer med tekniske anlegg

  • Feil utført av håndverkere


Når bør man kontakte en Takstingeniør i forbindelse med en reklamasjonssak?
Før en reklamerer, er det viktig å gå igjennom kontrakten som er signert og sjekke for avvik i forhold til det som ble avtalt. En kan ha krav på reklamasjon dersom selgeren har skjult opplysninger eller boligen er i vesentlig dårligere stand enn forventet.

 

Når en da setter i gang prosessen for å opprette en reklamasjonssak er det noen "steg" på veien. 
Først tar en kontakt med selger for å opplyse om de feil og mangler en har oppdaget.

Etter dette oppretter man en reklamasjonssak, noe som bør gjøres innen rimelig tid. Høyesterett har definert innen rimelig tid til å være innen 2-3 uker etter at feil eller mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.

Takstingeniøren kontaktes når en oppretter reklamasjonssaken for å dokumentere og taksere av de feil, avvik eller mangler som er oppdaget i boligen. 

bottom of page