top of page
Stian_buildings_near_the_wharf_city_high_resolution_high_detail_cac72aeb-a4f2-438a-a34d-62

Skadetakst

Skadetaksering har som formål å undersøke omfanget av skader i en bolig, årsaken til skaden og estimere kostnadene for å reparere skaden.


Vann- og fuktskader

Ofte bestilles en skadetaksering for vann- og fuktskader, som i mange tilfeller kan spores tilbake til dusjen, badekar eller andre våtsoner i boligen. Det kan også være andre årsaker til vann- og fuktskader i en bolig som for eksempel vanninntrengning igjennom grunn, fasader eller tak.

Uansett årsak er det viktig å handle raskt med og bestille en skadetakst slik at man kan igangsette tiltak for å stoppe og begrense omfanget av skaden.

Mugg og råteskader

Mugg og råteskader kan oppstå på grunn av vann- og fuktskader som går ubemerket hen over en lengre periode. Muggvekst spesielt kan føre et dårlig inneklima og er helseskadelig for de som bor og oppholder seg i boligen. Det kan utvikle allergier og andre helseproblemer, så mugg må og skal tas på alvor. 

Brannskader

Brannskader er en sjelden, men alvorlig type skade på boliger, og takstingeniører har egne retningslinjer for å håndtere disse type skader på en bolig. Ofte gir slike skader store ringvirkninger på en bolig selv om disse i utgangspunktet er små og på et begrenset område i boligen.

Hvorfor bestille en skadetakst?

1. Kostnader: Det kan være vanskelig å estimere utbedringskostnadene på egenhånd etter en skade, og kanskje har man ikke en forsikring som dekker en spesifikk type skade. En skadetaksering kan gi en rask oversikt over kostnadsbildet og hjelpe til med å finne en løsning som unngår senskader.

2. Forsikring: Hvis skaden er dekket av hus- og boligforsikring eller innboforsikring, må en skadetaksering bestilles og leveres til forsikringsselskapet for å beregne kostnadene og dekningen på skaden. I noen tilfeller, hvor det er en større kompleksitet på skadene kan takstmann også få i oppdrag å styre istandsettingsarbeidene som en uavhengig tredjepart.

bottom of page