top of page
Stian_buildings_near_the_wharf_city_high_resolution_high_detail_64df957c-a306-42a2-8db2-82

Uavhengig kontroll tiltaksklasse 1

Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Byggesaksforskriften (SAK10) stiller krav til obligatorisk uavhengig kontroll (UAK) av fuktsikring og lufttetthet ved oppføring av ny bolig. Utover dette kan kommunen også etter en konkret vurdering av tiltaket stille krav om uavhengig kontroll også for forhold som ikke faller inn under § 14-2. 

Les mer i gjeldende byggesaksforskrift (SAK10) her

Fuktsikring og lufttetthet

Obligatorisk uavhengig kontroll (UAK) av fuktsikring på våtrom og lufttetthet på bygningskroppen. 

Tiltakshaver skal selv engasjere et kontrollforetak til å gjennomføre uavhengig kontroll av prosjekterende (PRO) og utførende (UTF). Dette omhandler rutiner og dokumentasjon av kvalitetssikring, produksjonsunderlag som omfatter prosjektering og valg av produkter (Produktdokumentasjon). En UAK skal foregå i byggeperioden for å kunne ivareta sammenhengen mellom prosjektering og utførelser på boligen.  

Andre forhold

I noen tilfeller kan kommunen stille krav om uavhengig kontroll for andre forhold som ikke faller inn under § 14-2.  Det kan eksempelvis være brannsikkerhet. 

 

Vi utfører uavhengig kontroll på de fleste forhold i tiltaksklasse 1.

 

bottom of page