top of page
Stian_buildings_near_the_wharf_city_high_resolution_high_detail_cac72aeb-a4f2-438a-a34d-62

Få en verditakst av din bolig

En verditakst er en form for verdivurdering av boligen, og er særlig aktuelt hvis du skal refinansiere et lån, låne mer penger med boligen som panteobjekt eller trenger en verdifastsettelse til et arveoppgjør.

Verditakst tar utgangspunkt i statistiske data for boligens standard, beliggenhet og salgspris for tilsvarende boliger i nærheten av den aktuelle boligen. Det blir alltid utført en enkel teknisk gjennomgang av boligen i forbindelse med utarbeidelse av en verditakst. For en grundigere gjennomgang av boligens tilstand anbefales det isteden en Eierskifterapport. Ler mer om den her

Ved utarbeidelse av verditakst settes det også opp en tekniskverdi på boligen hvor vi tar utgangspunkt i byggekostnader som om bygget var nytt på en tilsvarende tomt etter dagens standard (TEK17). Videre gjøres det fradrag for alder, slitasje, tilstandssvekkelser, forskriftsmangler, gjenstående arbeider mv. 

bottom of page